Jak rozliczać podzieloną płatność?

0
1228

Split payment lub podzielona płatność wymaga odpowiedniego podejścia w zakresie zasad rachunkowości. Wymaga to aktualizacji schematu i otwarcia nowych kont. Zobaczmy, jak firma powinna ewidencjonować podzielone płatności otrzymane od kontrahentów, którzy zdecydowali się na stosowanie podzielonej płatności.

Podstawa prawna stosowania metody podzielonej płatności

Dokonywanie płatności za faktury w systemie podzielonej płatności jest obecnie możliwe dla nabywców będących podmiotami gospodarczymi. Jest to możliwe dzięki ustawie z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw. Split payment to termin, który pochodzi z języka angielskiego.

Mechanizm ten ma zastosowanie wyłącznie w transakcjach pomiędzy podatnikami VAT a innymi podatnikami VAT. W tym przypadku płatność przelewowa za fakturę VAT zostanie podzielona na dwie kwoty.

 • Kwota równa wartości sprzedaży netto, podana na fakturze. Kwota ta jest przekazywana na bankowy rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów i wykonawcy usług w banku lub SKOK-u.
 • Kwota, która odpowiada kwocie podatku VAT na fakturze, jest przekazywana na specjalny rachunek w tym samym banku lub SKOK-u, zwany rachunkiem VAT.
 • Płatności podzielone nie są wymagane od podatników VAT. Rachunek jest automatycznie tworzony do obsługi mechanizmu podzielonej płatności. Zgromadzone przez podatnika środki nie są dostępne dla podatnika na żadne inne cele.

Księgowanie MPP

Przedsiębiorca, który jest czynnym podatnikiem VAT, musi zmienić zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeśli ma do czynienia z podzieloną płatnością. Kierownik jednostki musi zaktualizować politykę rachunkowości w zakresie planu i kont. Aby ewidencjonować operacje bankowe VAT, powinien również otworzyć nowe konta. Alternatywnym rozwiązaniem jest otwarcie kont analitycznych obok istniejących kont syntetycznych. W części analitycznej konta 130 można mieć dwa oddzielne konta w celu księgowania MPP.

 • 130-1 „Rachunek bieżący”,
 • 130-2 „Rachunek VAT”.

Ważne jest, aby dokładnie ewidencjonować MPP na kontach bieżących.

Dlaczego dobra księgowość ma znaczenie? Czytaj więcej na https://automatyzacjawfirmie.pl/a/gnan,dlaczego-dobra-ksiegowosc-ma-znaczenie

Prowadzenie ewidencji po stronie nabywcy

Nabywca towarów lub usług może wybrać preferowaną przez siebie metodę podzielonej płatności. Operacje te muszą być odpowiednio zarejestrowane w księgach nabywcy. Faktura zakupu powinna zostać ujęta w księgach jako wartość netto w pozycji „Rozliczenie zakupu”, w wartości naliczonego podatku VAT w pozycji „Rozliczenia z tytułu VAT” oraz w kwocie brutto faktury w pozycji „Rozrachunki z dostawcami”.

Rozliczanie zobowiązań zgodnie z komunikatem przelewu dla podzielonej płatności

 • kwota faktury – na „Rozrachunkach z dostawcami”
 • wartość netto faktury – na koncie Ma „Rachunek bieżący”
 • wartość podatku VAT w PLN – na Ma koncie „Rachunek bankowy – VAT”

Zapis po stronie sprzedawcy

Dotychczasowe przepisy mówią, że przy sprzedaży usługi należy ująć w księgach rachunkowych fakturę sprzedaży.

 • wartość netto usług – na koncie Ma „Sprzedaż”
 • VAT należny – na koncie Ma „Rozrachunki z tytułu VAT”
 • kwota należna (brutto). – Na koncie Wn „Rozrachunki z odbiorcami”.

Natomiast w przypadku otrzymania podzielonej płatności za wykonaną usługę zgodnie z komunikatem przelewu, należy ją również potwierdzić:

 • kwota należności – na koncie Ma „Rozrachunki z odbiorcami”
 • wartość netto faktury – na koncie Wn, „Bieżący rachunek bankowy”
 • wartość VAT – na koncie Wn „Rachunek bankowy VAT”

Split payment oznacza, że podatnicy VAT są zwolnieni z odpowiedzialności solidarnej i dodatkowego zobowiązania podatkowego. Są oni zwolnieni z odsetek za zwłokę w wysokości 150%.

Leave a reply