Czy Służba Celna jest nam potrzebna?

0
902

Służba Celna powołana została, aby nadzorować przepływ towarów przez granicę naszego kraju. Zajmuje się pobieraniem akcyzy, ale przede wszystkim zwalczaniem i ściganiem przestępstw celnych oraz akcyzowych.
Funkcjonariusze Służby Celnej wykrywają nielegalny obrót papierosów, narkotyków i alkoholu.
Święto celników obchodzone jest dwudziestego pierwszego września. Wtedy właśnie wspominamy zasługi kilkunastoletniej pracy Służb Celnych. Skłania Nas to do podsumowań, wysuwania planów na przyszłość i chwalenia się sukcesami.

Służby pełnią funkcję ochronne. Przede wszystkim chronią przemysł krajowy przed napływem towarów, które stanowią nieuczciwą konkurencję. Dla środowiska naturalnego ochrona przed wwozem substancji szkodliwych.
Dla społeczeństwa przed wwozem towarów i przedmiotów lub urządzeń stwarzających zagrożenie dla życia, bezpieczeństwa i zdrowia i obywateli lub zagrażających obronności kraju.

Państwo jest chronione przed utratą dziedzictwa kulturowego poprzez wywóz z kraju cennych dóbr kultury. Służby Celne chronią także artystów, przemysłowców i handlowców przed naruszeniem praw własności intelektualnej, znaków towarowych i praw patentowych.

Służby Celne pełnią kontrole w zakresie monitorowania realizacji kontyngentów celnych. Stoją na straży przestrzegania przepisów krajowych i międzynarodowych związanych z ograniczeniami i zakazami w obrocie towarowym z zagranicą.

W przeciwdziałaniu tak zwanego prania brudnych pieniędzy. W zakresie legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców.
Funkcjonariusze są narażeni na działania korupcji. Ogólnym założeniem jest budowa zaufania oraz zapewnianie bezpieczeństwa obywateli. Korupcja wpływa negatywnie na relacje pomiędzy funkcjonariuszami a obywatelami.

Służby Celne mają do dyspozycji coraz to nowsze urządzenia, dzięki którym mogą sprawnie działać. Zdarza się również, że i one zawodzą, wtedy wkraczają psy służbowe.
Funkcjonariusz powinien postępować zgodnie z prawem. Wszelkie naruszenia i nadużywanie prawa jest niedozwolone. Celnik musi pracować w sposób nie budzący wątpliwości co do powagi służby.

Reasumując praca Służb Celnych jest bardzo ważna. Konieczność ciągłego dbania o bezpieczeństwo kraju, jest motywem przewodnim pracy funkcjonariuszy. Są oni swego rodzaju strażnikami prawa.

Leave a reply