Czy warto zostać prawnikiem?

0
408

Jeśli uczysz się w szkole średniej i rozważasz dalszą ścieżkę edukacji, na pewno szukasz opisów konkretnych zawodów, wad i zalet oraz wymagań potrzebnych do pełnienia określonych funkcji. Sprawdźmy, kim jest prawnik, jakie są jego zadania i jakie kompetencje trzeba nabyć, aby posługiwać się tytułem prawnika.

Kim jest prawnik?

Jest osobą, która albo posiadła wykształcenie prawnicze, albo pełni taką funkcję. Według filozofa i ekonomisty Maxa Webera zawód ten powinien świadczyć usługi, mające na celu zabezpieczenia interesów jednostki, jak i społeczeństwa. Samo pojęcie jest bardzo szerokie, ponieważ obejmuje adwokatów, prokuratorów, sędziów, notariuszy, radców podatkowych czy nadzorców sądowych. W powszechnej świadomości termin stosowany bywa szczególnie w stosunku do adwokatów. Nie zapominajmy jednak, że adwokat, jak każdy inny zawód, wymaga określonej aplikacji oraz pozytywnego zdania określonego egzaminu. Kliknij tutaj i dowiedz się więcej na temat różnic. Ogólnie rzecz biorąc, bycie prawnikiem nie jest jednoznaczne z uprawianiem adwokatury.

Jakie są zadania prawnika?

Głównym zadaniem jest udzielanie porad prawnych, ale też świadczenie wszelkich usług w tym zakresie. Prawnik znajduje zatrudnienie w sądzie, w kancelarii, w poradni, w firmach, w instytucjach publicznych i prywatnych, a jego główne obowiązki polegają na reprezentowaniu interesów swoich klientów, opiniowaniu, konsultacjach, przygotowywaniu dokumentów, sporządzanie korespondencji, analizie umów, uwierzytelnianiu dokumentacji, sporządzaniu aktów, a nawet dodatkowo mogą ubogacać swoją ofertę o tłumaczenie dokumentacji. Obsługa prawna firm Wrocław odciąża kadry pracownicze od często trudnej pracy z zakresu działalności gospodarczej. Pamiętajmy, że wiele firm potrzebuje takich usług, biorąc pod uwagę zawiłość i gwałtowne zmiany w kodeksach i ustawach.

Po czym rozpoznać dobrego prawnika?

Dobry prawnik wie, że przez całe życie musi się uczyć. Nauka nie kończy się wraz z uzyskaniem tytułu magistra i na pozytywnym zdaniu aplikacji. Trzeba być na bieżąco z przepisami. Nasza wiedza zależy od specjalizacji – wyróżniamy prawo cywilne, rodzinne, spółkowe, gospodarcze, windykacyjne, pracy, bankowe, własności intelektualnej. Musimy się zastanowić, czy lepiej odnajdziemy się przy chronieniu interesów klienta przed sądem, czy zajmiemy się rynkiem wydawniczym i pomocą autorów w ceku korzystnego negocjowania cen za ich książki.

Innymi pożądanymi cechami są:

  • Dyskrecja wynikająca z tajemnicy zawodowej (w tym miejscu warto wspomnieć o ślubowaniach, adekwatnych dla konkretnych zawodów);
  • Uczciwość (wiedza stawia osoby znające prawo na duży wyższej pozycji niż przeciętny Kowalski – nie wolno tego wykorzystać przeciw interesom klienta);
  • Wysokie umiejętności interpersonalne (komunikatywność, umiejętność przeprowadzania mediacji);

Jak nim zostać?

Prawnikiem może zostać osoba, która ukończyła pięcioletnie studia magisterskie i przeszła pomyślnie trzyletnią aplikację (poprzedzoną egzaminem sprawdzającym wiedzę z różnych dziedzin prawa).

Z pewnością będzie to intensywny czas pod względem nauki. Jest to jednak konieczna droga do przejścia. Musimy bowiem zdobyć wiedzę potrzebną do wykonywania tego zawodu.

Leave a reply