Co to jest Giełda Papierów Wartościowych?

0
957

Dla wielu osób, które zaczynają interesować się warszawską Giełdą Papierów Wartościowych inwestowanie, czy też granie na giełdzie, wydaje się wyjątkowo skomplikowanym działaniem, którego istota jest wręcz nieuchwytna. Szczęśliwie rzeczywistość nie jest tak zagmatwana, jak mogłoby się wydawać. Wystarczy poznać kilka terminów i i zrozumieć jaki jest podstawowy cel giełdy, aby złapać grunt pod nogami, a może nawet zostać maklerem lub profesjonalnym traderem? W związku z tym powstał poniższy wpis, który wyjaśni m.in. czym jest i do czego służy Giełda Papierów Wartościowych.

GPW w pigułce

Najkrócej rzecz ujmując GPW to system zawierania transakcji, który gwarantuje wszystkim zainteresowanym stronom równy dostęp do instrumentów finansowych. Innymi słowy, dzięki GPW każdy inwestor zyskuje możliwość kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych lub instrumentów pochodnych jak kontrakty CFD oferowane przez brokerów forex, których możesz znaleźć na stronie najlepszeplatformyforex.pl. W Polsce obrót instrumentami finansowymi na giełdach tj. kontraktami dającymi ich posiadaczom i ich emitentom określone prawa, obowiązki i korzyści finansowe nadzorowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Z tego powodu, możliwe jest uczciwe wycenienie będących w sprzedaży instrumentów finansowych. Warto podkreślić, że na giełdzie grać lub inwestować może każdy. Niemniej jednak w przypadku osób fizycznych konieczne jest podpisanie umowy z domem maklerskim, który zajmuje się kupnem i sprzedażą instrumentów finansowych w imieniu klienta. Oznacza to, że na giełdzie (chociaż nie bezpośrednio) inwestować może każdy.  Ponadto należy wiedzieć,  że GPW w warszawie nie jest jedyną giełdą w Polsce. Inwestorzy korzystać mogą także m.in. ze specjalizującej się w obrocie obligacjami giełdy BondSpot lub z Towarowej Giełdy Energii.

Jak działa giełda?

Osoba, która zaczęła interesować się inwestowaniem na giełdzie musi być się świadoma, że składa się ona z dwóch podstawowych segmentów:

  • rynku pierwotnego,
  • rynku wtórnego.

Na obydwu rynkach oferowane są instrumenty finansowe, które nadają emitentom i kupującym różne rodzaje praw i obowiązków. Dopiero ich poznanie pozwala na lepsze zrozumienie procesów zachodzących na giełdzie. Niemniej jednak fundamentem giełdy są papiery wartościowe w postaci akcji i obligacji. Dlatego to na ich podstawie wyjaśniony zostanie sposób działania GPW w Warszawie.

Z punktu widzenia emitenta instrumentu finansowego jest to najważniejszy segment giełdy. Podmiot poprzez wprowadzenie do sprzedaży m.in. akcji lub obligacji zyskuje środki finansowe, które zostaną przeznaczone przez spółkę na jej dalszy rozwój. Jest to nadrzędny cel tego segmentu GPW. W sytuacji, gdy właściciele spółki zdecydują się na emisję akcji w zamian za uzyskane środki finansowe oddają oni inwestorom część udziałów w firmie. Poprzez posiadanie akcji, czyli udziałów inwestorzy zyskują m.in wpływ na przyszły rozwój spółki, czy też prawo do czerpania korzyści z zysków finansowych wypracowanych przez firmę. Z drugiej strony, gdy spółka wypuści obligacje dochodzi do sytuacji, w której inwestor pożycza pieniądze firmie na dalszy rozwój, w zamian za uzyskanie zwrotu pożyczonych pieniędzy wraz z umownymi odsetkami. Natychmiast nasuwa to pytanie, jaka jest istota działania segmentu wtórnego.

Drugi segment to rynek wtórny, na którym mają transakcje kupna i sprzedaży prowadzone pomiędzy inwestorami.  Oznacza to, że zgodnie z prawem popytu i podaży rynek wtórny odpowiada za wycenę instrumentów finansowych. Tak więc ma on bezpośredni wpływ m.in. na notowania giełdowe wraz z indeksami. W praktyce przekłada się to na możliwość  tzw. gry na giełdzie. Będący w posiadaniu akcji lub obligacji inwestor, który przekonany jest o uzyskaniu wyższego zwrotu z inwestycji poprzez zbycie, po wyższej cenie, instrumentów finansowych, może jest sprzedać innym inwestorom. Dzięki temu zyskuje on kapitał wyższy niż początkowo zainwestowany, ale w zamian traci wszystkie prawa, które przysługiwały mu w związku byciem w posiadaniu instrumentu finansowego. Należy jednak mieć na uwadze, że akcje i obligacje to tylko część emitowanych i będących w obrocie na GPW instrumentów finansowych.

Czym są notowania na giełdzie?

Wartość instrumentów finansowych będących w obrocie na giełdzie ustalana jest za pomocą popytu i podaży. Ceny wyrażone są poprzez notowania na giełdzie. Inaczej rzecz ujmując notowania np. spółki to porostu cena, jaką inwestorzy są w stanie zapłacić za jedną jej akcję. Oczywiście notowania giełdowe obejmują wszystkie będące w obrocie instrumenty finansowe. W zależności od płynności akcji (ilości osób zainteresowanych kupnem lub sprzedażą) akcje będą notowana w sposób ciągły lub dwa razy dziennie. Ponadto na na giełdach mogą być notowane takie instrumenty finansowe jak:

  • prawa poboru,
  • prawa do akcji,
  • kwity depozytowe,
  • certyfikaty inwestycyjne,
  • opcje,
  • kontrakty terminowe,
  • umowy forward.

Podsumowując, giełda, jeżeli spędzi się z nią trochę czasu, na przykład korzystając z dostępnych na stronie warszawskiej giełdy GPW.pl materiałów edukacyjnych lub pakietów szkoleniowych dostępnych dla zarejestrowanych klientów brokera XM (warto sprawdzić opinie o XM), już nie staje się czymś dostępnym tylko dla elit. Ale czymś co jest na wyciągnięcie ręki, a właściwie portfela i alternatywą inwestycyjną dla lokat czy trzymania gotówki w skarpecie.

Leave a reply